Fayrefield Foods – fejrer 25 års jubilæum med rekordår

31. marts 2023

Fayrefield Foods – fejrer 25 års jubilæum med rekordår

Fayrefield Foods er kommet godt ud af regnskabsåret 2022. Det har været det bedste år af de første 25 år i vores historie. Både i Fayrefield Foods og på koncernniveau.

Det gælder både på toplinjen, hvor omsætningen på koncernniveau nåede i underkanten af 1,3 mia. kr. Og i forhold til indtjeningen, hvor resultatet før skat udviser 46 mio. kr. Vi har også rundet et andet “hjørne”, da vores egenkapital nu er over 100 mio. kr. Det giver os et rygstød, som gør det muligt at sætte endnu mere fart på udviklingen af virksomheden.

Der er flere faktorer, som forklarer den markante og positive udvikling i forhold til 2021. Generelt har priserne inden for mejeriprodukter været opadgående det meste af året. Men dog ikke hele året. Vi er også på eksportmarkederne blevet hjulpet af en stærk USD.

Derudover er der flere af de forretningsområder og markeder, som vi strategisk har arbejdet med de seneste år, som har udviklet sig positivt i 2022. Omsætningen og indtjeningen fra vores rene handelsvirksomhed har været stærk. Og vores cheese ingredients produktion har haft en god indtjening i 2022.

I forhold til fremtidsudsigterne er de generelt positive. Vi bliver naturligvis negativt berørt af de højere renteudgifter, og vi forventer også, at marginerne kommer under pres i løbet af 2023. Men året er startet ganske fornuftigt, og vi har store forventninger til vores satsning indenfor “nutrition” området i indeværende år, hvor vi forventer at samarbejdet med Saputo i England for alvor vil folde sig ud.